De welstandscommissie is in Nederland een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie. De Commissie Ruimtelijke kwaliteit toetst, na aanvraag van een omgevingsvergunning of het bouwplan aan de eisen voldoet naar de eisen van welstand zoals in de Woningwet bepaald. De eisen waaraan een bouwplan moet voldoen staan in de welstandsnota