WELKOM!

De locaties waarbij meerdere gebouwdelen, constructies en materialen bij elkaar komen, noemen we bouwkundige knooppunten. Deze bouwknopen moeten zowel constructief als esthetisch uitgewerkt worden, zodat er een fraaie, sterke en waterdichte verbinding ontstaat. Aandachtspunten bij het oplossen van bouwkundige knooppunten zijn de eigenschappen van de verschillende materialen en een goede afdracht van de draagkracht. Bouwkundige knooppunten worden vaak uitgewerkt in detailtekeningen (schaal 1:5 of 1:10).

Stappenplan

(Ver)bouw plannen?
Hasselaar Architecten is u graag van dienst! 

Bouwen en verbouwen is een continu keuzeproces en vraagt veel aandacht. Hasselaar Architecten begeleidt en zoekt met u naar de beste oplossing van uw ruimtelijke vraagstukken. Doel? Een fraai en gewenst eindresultaat waar ú als opdrachtgever het meest tevreden mee bent.

Om dit te bereiken hebben wij het volgende stappenplan opgesteld.

Let op: Het stappenplan is ter indicatie, het is mogelijk dat bij uw (ver)bouwplannen niet alle onderdelen van toepassing zijn.