De elementen begrotingis een veelgebruikte methode om in een vroeg stadium een kostprijs te bepalen. Deze begroting is gebaseerd op de hoeveelheden van onderdelen waaraan een kostprijs wordt gehangen. Dit geldt bijvoorbeeld bij de bepaling van kosten voor metselwerk. Dit op basis van een aantal vierkante meters metselwerk in een gebouw met de bijbehorende basisprijs voor arbeid, materiaal en voorzieningen. Een meer gedetailleerde manier van begroten is de open begroting.