Na het samenstellen van een programma van eisen, volgt het beoordelen van de haalbaarheid hiervan. We onderzoeken daarbij of de randvoorwaarden van de context (de locatie) beperkingen opleveren om de wensen van de opdrachtgevers te realiseren.

Tijdens een haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar:

  • de locatie en eventuele bestaande bebouwing;
  • waardevolle of beschermde beplanting;
  • voorwaarden en/of beperkingen uit het bestemmingsplan;
  • de eisen in een mogelijk aanwezig beeldkwaliteitsplan;

Aansluitend vat Hasselaar Architecten samen wat de mogelijkheden zijn.  Met een eerste ontwerpschets (Voorlopig Ontwerp) onderzoeken we of het programma van eisen van de opdrachtgevers realiseerbaar is op de locatie.