Nadat het voorlopig ontwerp uitvoerig is besproken met de opdrachtgever is de volgende stap het plan uitwerken tot een definitief ontwerp. In het definitief ontwerp worden de volgenze zaken vast gelegd:

  • indelingen van plattegronden en de raliets tussen de ruimten;
  • posities van de kozijnen;
  • posities van het sanitair en de keuken;
  • materialisatie van de estetische materialen;

Tevens dient het defnitief ontwerp om het plan te toetsen aan de diverse eisen van het bouwbesluit. Regelmatig gebeurt het ook dat het DO wordt gebruikt om een eerste begroting te maken van de bouwkosten. Dit kan door middel van een elementenraming of de kosten kunnen door derden worden uitgevoerd zoals een door een aannemer of een calculator. Dit is dan nog geen aanbesteding, aangezien daarvoor meer informatie nodig is om een juiste vergelijking tussen de prijzen van de diverse aannemers te kunnen maken.