Het is mogelijk dat een omgevingsvergunning vereist is vanwege het type project of de afmetingen ervan. Vaak is dan ook een positief advies van de welstandscommissie nodig.

Elke Gemeente heeft een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit die de vergunningsplichtige bouwplannen toetst aan de eisen van welstand. Deze eisen staan vaak vastgelegd in de Welstandsnota waarin richtlijnen staan omtrent:

  • de plaatsing;
  • de vorm;
  • de verhoudingen (maatvoering);
  • het materiaalgebruik;
  • de kleur van het bouwproject en zijn elementen.

Het advies van een dergelijke commissie is niet bindend, maar de gemeente volgt het advies in de meeste gevallen wel op. Bij een negatief advies zal dan ook geen vergunningsaanvraag in behandeling worden genomen. Een uitzondering hierop zijn de vergunningsvrije projecten.