Is het ontwerp definitief? Dan volgt de bouwkundige uitwerking van het project in technische tekeningen waarin de voornaamste bouwkundige problemen zijn opgelost. Bouwkundige tekeningen zijn onmisbaar voor een goede uitvoering van het project. Ze dienen als contractstuk; de opdrachtgever weet wat hij krijgt en de aannemer weet wat hij moet bouwen.

Een bouwkundige uitwerking bestaat o.a. uit:

  • Kadastrale tekening van de locatie en foto's van de bestaande situatie;
  • Plattegronden en geveltekeningen;
  • Doorsnedetekeningen;
  • Technische tekeningen van o.a. fundering, vloeren, balklagen;
  • Detailtekeningen van bouwkundige knopen.

Deze tekeningen gelden als de basis voor:

  • Constructieve berekeningen door de constructeur;
  • Eventuele vergunningsaanvragen;
  • Technische omschrijving;
  • Prijsbepalingen door aannemers en onderaannemers;

Contractstukken voor de aanneemovereenkomst met een aannemer;